Fonetika

kerdes2.JPG

mint a magyar hosszú i hang, csak nem kell széthúzni a szádat annyira.


angol

a magyar i hangtól eltér annyiban, hogy jobban szétnyitjuk a szánkat, vagyis nyíltabb hang, és kevésbé húzzuk szét a szánkat.


angol

csukottabb szájjal mondjuk, mint a magyar e hangot. (Olyasmi, mint a magyar ember szó második e hangja.)


angol

nyitottabb szájjal mondjuk, mint a magyar e hangot.


angol

olyasmi, mint a magyar á hang, de a nyelv hátra szorul; hasonló á hang, mint amit akkor ejtünk, amikor a torkunkat vizsgálják.


angol

a magyar a és az o közötti hang. Inkább az a hanghoz van közelebb. Kerekített, de nem csücsörített ajakkal ejtjük. Gyakorlatilag ez egy olyan o hang, amit csücsörítés nélkül kell ejteni. (Olyasmi, mint a magyar hang szóban az a hang.)


angol

hasonlít a magyar ó hanghoz, de a nyelved húzd hátrébb, és ne csücsöríts annyira az ajkaiddal!


angol

a magyar u hanghoz hasonlít, de nyisd egy kicsit nagyobbra a szád, és ne csücsö­ríts annyira!


angol

mint a magyar ú hang.


angol

a magyar á hanghoz hasonló, de röviden és erőteljesen ejtjük.


angol

Ilyen hang nincs a magyarban. Ez a hang nem más, mint egy hangsúly nélkül ejtett magánhangzó. (Ebből következőleg csak hangsúlytalan szótagban fordul elő.) El­mosódott ö vagy e hang.


angol
a magyar é-ből kiinduló és i-ben végződő kettőshangzó. Az i inkább j-nek hangzik.


angol
rövid á-ból kiinduló és i-ben végződő kettőshangzó. Az i inkább j-nek hangzik.


angol
rövid á-ból kiinduló és u-ban végződő kettőshangzó.


angol
o-ból kiinduló és i-ben végződő kettőshangzó. Az i inkább j-nek hangzik.


angol
a magyar ó-ból kiinduló és u-ban végződő kettőshangzó (az ó enyhén ő-nek hangzik.) A brit angolban jobban ő-szerű ez a hang, mint az amerikai angolban.


angol
i-ből kiinduló és ö-ben végződő kettőshangzó.


angol
a magyar nyílt e-ből kiinduló és ö-ben végződő kettőshangzó


angol
u-ből kiinduló és ö-ben végződő kettőshangzó.


angol
olyan, mint a magyar k hang, de nem ejtik olyan keményen. Hangsúlyos szótag elején egy kis h hanggal együtt ejtjük.


angol
olyan, mint a magyar p hang, de nem ejtik olyan keményen. Hangsúlyos szótag elején egy kis h hanggal együtt ejtjük.


angol
olyan, mint a magyar t hang, de a nyelvünk hegye nem a felső fogsorhoz ér, mint a magyar­ban, hanem hátrébb egy kicsit a felső fogsor gyökereit befedő húsos részhez. Hangsúlyos szótag elején egy kis h hanggal együtt ejtjük.


angol
az l hangnak kétféle ejtése van:
(a) magánhangzó és j előtt olyan az ejtése, mint a magyar l hangé.
(b) mássalhangzók előtt (kivéve a j hangot) és a szavak végén az l hang ejtése köz­ben a nyelv alakja nem domború, hanem homorú. Vagyis a nyelv középső részét nem emeljük a szájpadláshoz, hanem leeresztjük – itt lesz homorú a nyelv – de a nyelv hátulját a szájpadlás hátsó részéhez emeljük.


angol
olyan ng hang, amikor a g-t elkezdjük kimondani, de nem mondjuk ki az n után. Mint az n hang kiejtése a magyar harang szóban.


angol
Más mint a magyar r hang. Nem ropogtatjuk, mint a magyar r hangot, hanem csak egy kicsi perdületet adunk neki, nem ropogtatjuk, mint a magyarban. (Olyasmi, mintha raccsolva beszélnénk).


angol
Az r hang a szó végén vagy mássalhangzó előtt alig hallható. Ennek a je­lölésére néhány szó­tár egy kis [ r ] betűt használ, mert van aki ejt egy kis angol r hangot, van aki meg egyáltalán nem. Ha a szóvégi [r] hang után a kö­vetkező szó magánhangzóval kezdő­dik, akkor viszont kiejtik, mert így könnyebb ki­mondani.


angol
mint a magyar sz hang.


angol
mint a magyar s hang.


angol
nincs ilyen magyar hang. A nyelved hegyét tedd a két fogsorod közé, és ebben a helyzetben tartva, fújd ki a levegőt a nyelv hegye és a felső fogsor között. Nyu­godtan dugjuk ki kicsit a nyelvünket a fogunk között! A hangszálak nem rezegnek ilyenkor! Ne ejt­sünk helyette t vagy sz hangot! Olyasmi, mint egy t hang, amikor a nyelvünket nem a felső fogsor hátához teszünk, mint a magyarban, hanem a fog aljához.


angol
ugyanúgy képezzük, mint az előzőt, csak a hangszálunk is rezeg közben. Ne ejt­sünk helyette d vagy z hangot! Olyasmi, mint egy d hang, amikor a nyelvünket nem a felső fogsor hátához teszünk, mint a magyarban, hanem a fog aljához.


angol
nincs ilyen magyar hang. A szájunkat kerekítve u hangra állítjuk be, és nagyon rö­vid u ejtése után azonnal átsiklunk a következő hangra. Ne ejts helyette v hangot, mert előfordul, hogy az egy másik szó!


angol
mint a magyar zs hang.


angol
mint a magyar dzs hang.


angol
mint a magyar cs hang.


angol
azt mutatja meg, hogy az utána levő szótagon van a hangsúly a szóban. A hangsú­lyos ejtés pe­dig azt jelenti, hogy a szó egy részét nagyobb nyomatékkal ejtjük ki, mint a töb­bi részét. (Vannak olyan szótárak, melyek megadnak egy másik hang­súlyjelet is [ ,] ami az úgynevezett másodla­gos hangsúly. Ez azt jelenti, hogy a szó annál a szótagnál is hangsúlyos, amelyet ez a jel ad meg, de van egy másik hang­súly is a szóban, ami en­nél erősebb. Ezért csak olyan szó­ban van másodlagos hangsúly, melyben elsődleges hangsúly is van.) — Némely szótárban (főleg az amerikaiakban) a hangsúly­jelet a hangsúlyos szótag után te­szik, és nem elé.
A többi használt betűt a magyarnak megfelelően ejtjük.